Tag Archives: Grosse Gewächse

Grosse Gewächse

Utan att ta till några överdrifter så kan man lugnt säga att 2015 är ett alldelse utmärkt rieslingår, inte bara i Tyskland, men här fokuserar jag på tysk GG. Som så ofta numera var det ett onormalt år när det gäller väderleken. Ett torrt första halvår klarade rankorna väl då det fanns gott om vatten […]

Grosse Gewächse – vita 2013 och röda 2012

2013 var inget lätt år för tyska vinodlare; först drog dåligt väder under blomningen ner kvantiteten, sedan följde översvämningar under sommaren och rikligt med regn under september så det blev en sen skörd med en del röta bland druvorna. Sammanfattningsvis uppfattar jag tyska rieslingar 2013 som påtagligt syrabetonade i ganska slank stil med dämpad frukt […]